Choose the word whose underlined part is pronounced differently.


Câu 103192 Nhận biết

Choose the word whose underlined part is pronounced differently.


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Kiến thức: Phát âm “i”

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan


>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.