Choose the word whose stress is put differently from that of the others.


Câu 103462 Nhận biết

Choose the word whose stress is put differently from that of the others.


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Kiến thức: Trọng âm từ có nhiều hơn 3 âm tiết

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan


>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.