Choose the correct answer A, B, C or D to complete each sentence.The flight number 781 to Melbourne __________ at 9 o'clock tomorrow morning.


Câu 103638 Thông hiểu

Choose the correct answer A, B, C or D to complete each sentence.

The flight number 781 to Melbourne __________ at 9 o'clock tomorrow morning.


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Kiến thức: Thì hiện tại đơn

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan


>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.