Choose the correct answer A, B, C or D to complete each sentence.I'd be over the moon if I ___________ a chance to go to Disneyland in California.


Câu 103641 Nhận biết

Choose the correct answer A, B, C or D to complete each sentence.

I'd be over the moon if I ___________ a chance to go to Disneyland in California.


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Kiến thức: Câu điều kiện loại 2

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan


>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.