Find a mistake in the four underlined parts of each sentence. It is reported (A) that six people trapped (B) in collapsed (C) buildings have freed (D) so far. 


Câu 103649 Vận dụng

Find a mistake in the four underlined parts of each sentence.

 It is reported (A) that six people trapped (B) in collapsed (C) buildings have freed (D) so far. 


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Kiến thức: Câu bị động thì hiện tại hoàn thành

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan


>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.