Choose the best answer A, B, C or D to complete the sentences.The possible career paths in education can be to become teachers, education _________ or curriculum developers.


Câu 103677 Vận dụng

Choose the best answer A, B, C or D to complete the sentences.

The possible career paths in education can be to become teachers, education _________ or curriculum developers.


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Kiến thức: Từ vựng

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , Cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.