Choose the best answer A, B, C or D to complete the sentences. If I had more time, I ______________ a Business English course.


Câu 103680 Nhận biết

Choose the best answer A, B, C or D to complete the sentences.

 If I had more time, I ______________ a Business English course.


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Kiến thức: Câu điều kiện loại 2

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , Cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.