Clo có thể phản ứng được với tất cả các chất trong dãy nào sau đây ?


Câu 10393 Thông hiểu

Clo có thể phản ứng được với tất cả các chất trong dãy nào sau đây ?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Clo không phản ứng với oxit kim loại và không phản ứng với oxi

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan


>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.