Choose the correct answer A, B, C or D to complete each sentence.____________ the Di Vinci Code? - It's an interesting book.


Câu 103941 Thông hiểu

Choose the correct answer A, B, C or D to complete each sentence.

____________ the Di Vinci Code? - It's an interesting book.


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Kiến thức: Thì hiện tại hoàn thành 

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan


>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.