Choose the correct answer A, B, C or D to complete each sentence.Charles _________ his father in the shop until school ____________.


Câu 103943 Vận dụng

Choose the correct answer A, B, C or D to complete each sentence.

Charles _________ his father in the shop until school ____________.


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Kiến thức: Hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan


>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.