Choose the correct answer A, B, C or D to complete each sentence.When a volcanic eruption occurs, the hot _________ pours downhill.


Câu 103944 Thông hiểu

Choose the correct answer A, B, C or D to complete each sentence.

When a volcanic eruption occurs, the hot _________ pours downhill.


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Kiến thức: Từ vựng

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan


>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.