Choose the correct answer A, B, C or D to complete each sentence. I don't know how we can ____________ with her. She's too far away.


Câu 103945 Vận dụng

Choose the correct answer A, B, C or D to complete each sentence.

 I don't know how we can ____________ with her. She's too far away.


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Kiến thức: Cụm động từ

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan


>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.