Choose the correct answer A, B, C or D to complete each sentence.At 8 a.m. tomorrow, he ____________ with his friends in America.


Câu 103946 Nhận biết

Choose the correct answer A, B, C or D to complete each sentence.

At 8 a.m. tomorrow, he ____________ with his friends in America.


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Kiến thức: Thì tương lai tiếp diễn

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan


>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.