Choose the correct answer A, B, C or D to complete each sentence."What's she doing?" asked I myself. - I wondered what __________.


Câu 103947 Nhận biết

Choose the correct answer A, B, C or D to complete each sentence.

"What's she doing?" asked I myself. - I wondered what __________.


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Kiến thức: Tường thuật câu hỏi “wh 

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan


>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.