Muối NaCl tồn tại chủ yếu ở dạng nào?


Câu 10397 Thông hiểu

Muối NaCl tồn tại chủ yếu ở dạng nào?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Xem lại lí thuyết clo (c9)

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan


>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.