Choose the best answer A, B, C or D to complete the sentences.Modern day Egypt is descended from ________  ancient civilisation that emerged in the 10th millennium BC.


Câu 103977 Nhận biết

Choose the best answer A, B, C or D to complete the sentences.

Modern day Egypt is descended from ________  ancient civilisation that emerged in the 10th millennium BC.


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Kiến thức: Mạo từ

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , Cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.