Choose the best answer A, B, C or D to complete the sentences.Valentina Tereshkova, _________ was born in 1937, is the first woman to fly and orbit in space.


Câu 103979 Nhận biết

Choose the best answer A, B, C or D to complete the sentences.

Valentina Tereshkova, _________ was born in 1937, is the first woman to fly and orbit in space.


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Kiến thức: Mệnh đề quan hệ không xác định

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , Cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.