Choose the best answer A, B, C or D to complete the sentences.You _________ see a Yeti if you go to the Himalayas.


Câu 103981 Thông hiểu

Choose the best answer A, B, C or D to complete the sentences.

You _________ see a Yeti if you go to the Himalayas.


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Kiến thức: Câu điều kiện loại 1 với động từ khuyết thiếu

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , Cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.