Đốt cháy hoàn toàn 7,2 gam kim loại M (có hóa trị không đổi) trong hỗn hợp khí Cl2 và O2. Sau phản ứng thu được 23 gam chất rắn và thể tích khí đã phản ứng là 5,6 lít (đktc). Kim loại M là


Câu 10404 Vận dụng

Đốt cháy hoàn toàn 7,2 gam kim loại M (có hóa trị không đổi) trong hỗn hợp khí Cl2 và O2. Sau phản ứng thu được 23 gam chất rắn và thể tích khí đã phản ứng là 5,6 lít (đktc). Kim loại M là


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

+) nkhí = x + y = 0,25   (1)

+) Bảo toàn khối lượng: mM + mkhí = mchất rắn => 71x + 32y = 15,8   (2)

+) Bảo toàn electron: ne kim loại M cho = 2.nCl2 + 4.nO2

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan


>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.