Choose the best answer A, B, C or D to complete the sentences.I paid ________ attention, and I didn’t hear what the others were saying.


Câu 104142 Thông hiểu

Choose the best answer A, B, C or D to complete the sentences.

I paid ________ attention, and I didn’t hear what the others were saying.


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Kiến thức: Lượng từ

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , Cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.