Find the word which has a different sound in the underlined part.


Câu 104157 Nhận biết

Find the word which has a different sound in the underlined part.


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Kiến thức: Cách phát âm đuôi “-s/-es

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , Cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.