Choose the best answer A, B, C or D to complete the sentences.She prefers __________ because she can start and finish work earlier so that she can pick up her children from school.


Câu 104164 Thông hiểu

Choose the best answer A, B, C or D to complete the sentences.

She prefers __________ because she can start and finish work earlier so that she can pick up her children from school.


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Kiến thức: Từ vựng

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , Cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.