Choose the best answer A, B, C or D to complete the sentences.Beet greens are the most _________ part of the vegetable and can be cooked like any other dark leafy green.


Câu 104166 Thông hiểu

Choose the best answer A, B, C or D to complete the sentences.

Beet greens are the most _________ part of the vegetable and can be cooked like any other dark leafy green.


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Kiến thức: Từ vựng

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , Cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.