Choose the best answer A, B, C or D to complete the sentences.It is boring here. _________ ever happens in this place.


Câu 104167 Thông hiểu

Choose the best answer A, B, C or D to complete the sentences.

It is boring here. _________ ever happens in this place.


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Kiến thức: Đại từ bất định

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , Cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.