Choose the best answer A, B, C or D to complete the sentences.Sam will not graduate unless he ________ all the tests.


Câu 104168 Nhận biết

Choose the best answer A, B, C or D to complete the sentences.

Sam will not graduate unless he ________ all the tests.


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Kiến thức: Câu điều kiện loại 1

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , Cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.