Choose the best answer A, B, C or D to complete the sentences. Can I have a pizza, a dozen eggs and a ________ of lemonade, please?


Câu 104170 Thông hiểu

Choose the best answer A, B, C or D to complete the sentences.

 Can I have a pizza, a dozen eggs and a ________ of lemonade, please?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Kiến thức: Từ chỉ lượng

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , Cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.