Choose the best answer A, B, C or D to complete the sentences.Parking is very difficult in _______ city centre, so my father always goes there by _______ bus.


Câu 104171 Nhận biết

Choose the best answer A, B, C or D to complete the sentences.

Parking is very difficult in _______ city centre, so my father always goes there by _______ bus.


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Kiến thức: Mạo từ

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , Cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.