Choose the best answer A, B, C or D to complete the sentences.Mike comes from a city _________ is located in the southern part of England.


Câu 104176 Nhận biết

Choose the best answer A, B, C or D to complete the sentences.

Mike comes from a city _________ is located in the southern part of England.


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Kiến thức: Mệnh đề quan hệ

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , Cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.