Choose the best answer A, B, C or D to complete the sentences. Pham Tuan said everything ______ quite strange although he _______ when he was on the ground.


Câu 104178 Thông hiểu

Choose the best answer A, B, C or D to complete the sentences.

 Pham Tuan said everything ______ quite strange although he _______ when he was on the ground.


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Kiến thức: Câu tường thuật

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , Cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.