Find the mistake among the underlined words or phrases. If (A) you do not understand (B) what were written (C) in the book, you could ask (D) Mr. Pike.


Câu 104181 Thông hiểu

Find the mistake among the underlined words or phrases.

 If (A) you do not understand (B) what were written (C) in the book, you could ask (D) Mr. Pike.


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Kiến thức: Từ để hỏi

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , Cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.