Find the mistake among the underlined words or phrases.Getting (A) enough sleep is (B) important in order (C) not fall (D) asleep in class.


Câu 104183 Nhận biết

 Find the mistake among the underlined words or phrases.

Getting (A) enough sleep is (B) important in order (C) not fall (D) asleep in class.


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Kiến thức: Mệnh đề kết quả

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , Cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.