Choose the correct answer A, B, C or D to complete each sentence.Would you mind ________ the phone for me?


Câu 104242 Nhận biết

Choose the correct answer A, B, C or D to complete each sentence.

Would you mind ________ the phone for me?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Kiến thức: to V/ V_ing

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan


>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.