Choose the correct answer A, B, C or D to complete each sentence.He asked me which planet__________ the largest planet in the Solar System.


Câu 104250 Thông hiểu

Choose the correct answer A, B, C or D to complete each sentence.

He asked me which planet__________ the largest planet in the Solar System.


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Kiến thức: Tường thuật câu hỏi “wh

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan


>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.