Choose the word which has a different stress pattern from the others.


Câu 104500 Thông hiểu

 Choose the word which has a different stress pattern from the others.


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Kiến thức: Trọng âm từ có 4 âm tiết

Xem lời giải

Bài tập có liên quan

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , Cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.