Choose the best one (A, B, C or D) to complete the sentence. Unfortunately, ___________ people came to the festival than last year.


Câu 104501 Thông hiểu

Choose the best one (A, B, C or D) to complete the sentence.

 Unfortunately, ___________ people came to the festival than last year.


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Kiến thức: So sánh hơn với lượng từ

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , Cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.