Choose the best one (A, B, C or D) to complete the sentence.They didn’t stop __________ until 11.30 pm when there was a power cut.


Câu 104503 Thông hiểu

Choose the best one (A, B, C or D) to complete the sentence.

They didn’t stop __________ until 11.30 pm when there was a power cut.


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Kiến thức: to V/ V_ing

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , Cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.