Choose the best one (A, B, C or D) to complete the sentence.Yuri Gagarin was in orbit in a spaceship _______ moved around the Earth at the speed of more than 17,000 miles per hour.


Câu 104504 Nhận biết

Choose the best one (A, B, C or D) to complete the sentence.

Yuri Gagarin was in orbit in a spaceship _______ moved around the Earth at the speed of more than 17,000 miles per hour.


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Kiến thức: Mệnh đề quan hệ 

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , Cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.