Choose the best one (A, B, C or D) to complete the sentence.Drinking enough water is a vital part __________ it keeps your body functioning properly.


Câu 104505 Thông hiểu

Choose the best one (A, B, C or D) to complete the sentence.

Drinking enough water is a vital part __________ it keeps your body functioning properly.


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Kiến thức: Liên từ 

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , Cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.