Choose the best one (A, B, C or D) to complete the sentence.Her new boss is so bad that he does never take _______ of her extra hours of work, that’s why she needs to change her job now.


Câu 104516 Vận dụng

Choose the best one (A, B, C or D) to complete the sentence.

Her new boss is so bad that he does never take _______ of her extra hours of work, that’s why she needs to change her job now.


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Kiến thức: Cụm động từ 

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , Cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.