Choose the best one (A, B, C or D) to complete the sentence.My English _________so rusty if I had more chance to communicate with native speakers of  English.


Câu 104517 Thông hiểu

Choose the best one (A, B, C or D) to complete the sentence.

My English _________so rusty if I had more chance to communicate with native speakers of  English.


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Kiến thức: Câu điều kiện loại 2 

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , Cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.