Choose the best one (A, B, C or D) to complete the sentence.Not every student is aware of _________ of the English language.


Câu 104518 Thông hiểu

Choose the best one (A, B, C or D) to complete the sentence.

Not every student is aware of _________ of the English language.


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Kiến thức: Từ loại 

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , Cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.