Identify the one underlined word or phrase that must be changed to make the sentence correct.On (A) the way home, we saw a lot of (B) men, women, and dogs which (C) were playing in (D) the park.


Câu 104521 Nhận biết

Identify the one underlined word or phrase that must be changed to make the sentence correct.

On (A) the way home, we saw a lot of (B) men, women, and dogs which (C) were playing in (D) the park.


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Kiến thức: Mệnh đề quan hệ

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , Cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.