Identify the one underlined word or phrase that must be changed to make the sentence correct.Unless (A) you pour (B) oil on (C) water, it floats. (D).


Câu 104522 Thông hiểu

Identify the one underlined word or phrase that must be changed to make the sentence correct.

Unless (A) you pour (B) oil on (C) water, it floats. (D).


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Kiến thức: Câu điều kiện loại 0

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , Cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.