Choose the correct answer A, B, C or D to complete each sentence.That exercise looks difficult. I _________ you.


Câu 104553 Thông hiểu

Choose the correct answer A, B, C or D to complete each sentence.

That exercise looks difficult. I _________ you.


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Kiến thức: Thì tương lai đơn

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan


>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.