Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.


Câu 104713 Vận dụng

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Phương pháp

Cách phát âm "- gh "

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.