Hãy chọn câu đúng. Cạnh của một hình lập phương bằng 5 ,cm  khi đó thể tích của nó là:


Câu 10480 Nhận biết

Hãy chọn câu đúng. Cạnh của một hình lập phương bằng $5\,cm$  khi đó thể tích của nó là:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Áp dụng công thức tính thể tích hình lập phương cạnh a là \(V = {a^3}.\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.