Các kích thước của hình hộp chữ nhật (ABC( rm(D)).A'B'C'D' ) là DC = 6cm , CB = 3cm . Hỏi độ dài của (A'B' ) và AD  là bao nhiêu cm ?


Câu 10481 Nhận biết

Các kích thước của hình hộp chữ nhật \(ABC{\rm{D}}.A'B'C'D'\) là $DC = 6cm$ , $CB = 3cm$ . Hỏi độ dài của \(A'B'\) và $AD$  là bao nhiêu $cm$ ?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Từ kiến thức lý thuyết về hình hộp chữ nhật kết hợp với tính chất của hình chữ nhật để giải bài toán và chọn đáp án đúng.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.