Một sóng âm truyền theo phương Ox với phương trình u=Acos ( ft-kx ). Vận tốc của sóng âm này được tính bởi công thức:


Câu 104881 Vận dụng

Một sóng âm truyền theo phương Ox với phương trình $u=A\cos \left( ft-kx \right).$ Vận tốc của sóng âm này được tính bởi công thức:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Phương trình sóng cơ tổng quát: $u=A\cos \left( \omega t-\dfrac{2\pi x}{\lambda } \right)$

Vận tốc của sóng âm: $v=\dfrac{\lambda }{T}.$

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.