Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y =  - 2(x^3) + 4x + 2 tại điểm có hoành độ bằng 0.


Câu 1049 Vận dụng

Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số $y =  - 2{x^3} + 4x + 2$ tại điểm có hoành độ bằng $0.$


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Bước 1: Gọi tiếp điểm của tiếp tuyến với đồ thị hàm số là $A\left( {0;2} \right)$

Bước 2: Phương trình tiếp tuyến tại điểm A có dạng $y = y'\left( 0 \right)\left( {x - 0} \right) + 2$

Bước 3: Tính $y'\left( 0 \right)$ và thay vào phương trình trên để ra phương trình tiếp tuyến tại $A.$

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.