Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:


Câu 10490 Thông hiểu

Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Vận dụng lí thuyết về hiện tượng mao dẫn

Xem lời giải

...